Lajv-butiken i Solna
Hur man tillverkar latexvapen
Uppdaterad 2007-04-25


(version 1.4.1)

Disclaimer: Vare sig Svarta Kattens Handelshus eller författarna tar något som helst ansvar för skador eller liknande som kan uppkomma genom att någon använder sig av denna beskrivning eller av vapen tillverkade efter denna beskrivning. Är du under 15 år rekommenderar vi att du tar hjälp av en vuxen.

De mått som vi anger nedan är de vi anser är tillräckliga för att garantera en god säkerhet vid normalt bruk, men olika lajvarrangörer kan ha olika uppfattningar och önskemål om detta. Om du gör vapen inför ett speciellt lajv - kontrollera alltid vilka säkerhetskrav arrangören har.

 

Materialgenomgång

Material märkt med en * finns att köpa på Svarta Katten.

Tillverkningsmaterial
* Glasfiberstav (Stomme)
* Celoen (skumplast, till svärdskroppen)
* Toppsäkring (plastslang)
* Flytande latex
* Läder (hjalt och skida)
Kontaktlim (ev med tillhörande förtunning)
Vattenbaserad hobbyfärg
ev Metallpulver. Silver, Guld, Brons

Silikonspray
Silvertejp

Arbetsmateriel

* Brytbladskniv
Sax
Såg (bågfil)
Fil
Grovt/medelgrovt slippapper/bandslip
* Pensel
Stålborste
Brädor
Skruvstäd
Oömt underlag/skyddsplast
Små burkar med täta lock (förvara överbliven latex)
Strykjärn
Hårtork
* Lädernål och grov lintråd

Oömma kläder rekommenderas!

 

Glasfiberstav (stomme)
Stommen ska vara av glasfiberstav. Använd inte rundstav eller plaströr (inte tillräckligt hållbart). Stommen bör inte vara tjockare än 10 mm i diameter för att kunna svikta bra. Svarta Kattens glasfiberstavar är 9 mm i diameter och lämpliga för de flesta typer av vapen. Tänk på att alltid använda skyddshandskar och andningsskydd och hålla till utomhus när du arbetar med glasfiber. De sågspån som bildas när man sågar eller filar i glasfiber är i själva verket mikroskopiska glasbitar. Dessa är obehagliga att få i fingrarna och är farliga för lungorna om de inandas.

Celoen (skumplast)
Även om det går att bygga sitt vapen i andra material så rekomenderar vi varmt att du bygger i Celoen då det är det hållbaraste och mest optimala materialet för latexvapen som vi känner till. Andra billigare material kan ha problem att hålla mot den ganska omilda behandling som ett latexsvapen får utstå. Skumplast består av plast med små bubblor i (celler). Cellstorleken (storleken på bubblorna) skall vara mikroskopisk. Skumplasten skall vara ganska styv och seg. Den ska vara elastisk så att den går tillbaka till sin ursprungsform även om man trycker hårt på den och den skall inte gå sönder om man drar i den. Vissa "lyxigare" former av liggunderlag kan uppfylla dessa krav, de flesta gör det inte alla. För att få hållbarare och därmed säkrare vapen har Svarta Kattens Handelshus låtit ta fram celoen, vilket är ett material med optimala egenskaper för vapenbygge. Celoen säljs bara på Svarta Katten.

Skumplast är mycket segt och förstör snabbt eggen på en kniv. Byt därför brytblad ofta (3-4 st/svärd). Mycket av motståndet ligger emellertid i friktionen. Nya brytblad är oljade och glider lätt. Ha alltid en droppe olja (t ex matolja) utstruken på bladet så räcker det längre.

Toppsäkring
En mycket viktig detalj på svärdet är toppsäkringen. En toppsäkring består av 5-6 cm plastslang med samma innerdiameter som glasfiberstaven. Denna stump skall träs över den del av stommen som ska ligga i svärdets spets. När sedan stommen limmas i celoenet kommer denna toppsäkring förhindra att glasfiberstavens topp skaver sönder Celoenet inifrån. Det går även bra att använda gummislang eller krympslang, bara den har rätt diameter. Köper man Celoen på Svarta Katten medföljer erforderligt antal toppsäkringar utan extra kostnad.
Toppsäkringen skall träs på minst 3 cm över staven och fästas med en droppe lim. Toppsäkringen skall sticka ut 2,5cm från staven. 2,5 cm är ett viktigt mått att komma ihåg.

Latex
Flytande latex kan köpas på Svarta Kattens Handelshus.

Latex innehåller ammoniak som är farligt att inandas. Tillse därför att ventilationen är god när latex används. Latex är frostkänsligt från ca +3 grader. Dessutom är det ljuskänsligt (gulnar), så förvara det mörkt och frostfritt. Akta kläder och andra textilier, eftersom latex som hamnar på tyg inte kan tas bort.

Latex har en förmåga att klibba ihop och förstöra penslar, men värre är att en hopklibbad pensel också förstör den latexyta som penslas. Undvik knottrig latex genom att alltid skölja av och 'kamma' penseln med en stålborste. Blir det för mycket klibb och knotter måste penseln slängas eller tvättas i lacknafta. Var noga med att tvätta penseln ordentligt i vatten efter att den tvättats i lacknafta, eftersom lacknafta som blir kvar i penseln kommer att förstöra latexen som penslas på.

Läder
Läder används till hjalt (handtag) och skida. Svarta Katten säljer spilläder som passar till hjalt, större stycken läder till skida kan t ex köpas på t ex Gamla Stans Läderhandel.

Lim
Kontaktlim, t ex Casco, brukar kunna lösa uppgiften tillfredsställande. Lim på tub är dyrare än lim i burk, men ändå att föredra. Det är inte lika mycket spill och lim klarar sig bättre i tub, dessutom är det mycket smidigare att använda.

Färg
Vattenbaserad färg eller pulverpigment (pulverpigment är svårare att använda och måste först blandas ut i lite vatten för att inte klumpa sig) kan användas. Vi rekommenderar ett märke som heter Lefranc & Bourgeois Hobbylack och kan köpas i 50ml-burkar på t ex Sundbybergs Färghandel. Observera att den heter hobbylack, men är vattenbaserad. Använd inte Lefranc & Bourgeois Allmogefärg, då förstörs latexen! Överbliven färgad latex kan förvaras i lufttäta burkar, men har något sämre hållbarhet än ofärgad latex. Använd inte vanliga lack- eller oljefärger, då kommer latexen inte att torka.


För att förstärka illusionen av metall kan man blanda metallpulver i de yttersta lagren med latex. Detta kan vara svårt att få tag på men tack vare våra goda kontakter med Sundbybergs Färghandel finns det nu att köpa där. Finns i silver-, brons- och guldfärg.

Silvertejp
Silvertejp används för att bygga upp svärdets hjalt (handtag) och till att fixera olika delar under arbetets gång. Finns på byggvaruhus eller Ö&B. Köp en 50m-rulle - det går åt.

Silikonspray
Silikonspray används för att ytbehandla ett nytillverkat vapen och för att underhålla det i framtiden. Det märke vi rekommenderar heter CRC-Silikonspray och kan köpas på de flesta bensinmackar. Innan varje lajv bör man spraya sitt vapen med silikonspray. Det återger vapnet samma lyster och glans som när det var helt nytillverkat.

Arbetsmateriel
Skaffa många reservblad till brytbladskniven. Celoenets enda negativa egenskap är att det är segt att skära och snabbt gör ett blad slött. Saknar man något på listan, t ex skruvstäd, går det ofta att improvisera fram någon ersättning som kanske inte är lika bra, men som duger. Allt som står uppräknat är heller inte absolut nödvändigt.

Svärdet i siffror
Några lämpliga mått på ett enhandssvärd till en person på 160-180cm

Totallängd 85-95cm
Klingans längd
67-75cm
Klingans bredd vid basen 5,5-7cm
Klingans bredd vid spetsen 4,5-6cm
Parerstångens bredd 10-20cm
Greppets längd 12cm
Knappens diameter 5cm
Minimivadering i knappen 2cm
Topsäkringens längd 2,5
Avståndet topsäkring-spets 2,5cm

Arbetsgång

Bestäm utseendet
Först bestämmer man vilken design svärdet skall ha. Det är lätt att låta fantasin skena iväg och rita vapen med invecklade former, men enkla, rena linjer är inte bara enklare att arbeta med och lättare att få snygga, utan ser också trovärdigare och realistiskare ut. Bestäm hur långt svärdet skall vara, hur lång klingan skall vara, vilken form klingan skall ha, hur hjaltet och svärdsknapp ska se ut och hur stora de ska vara.

Sedan ritar man upp mallar i papper för klinga, parerstång och svärdsknapp. Oftast ska svärdet vara symmetriskt, så för att mallarna skall bli liksidiga viker man dem på mitten och klipper båda sidorna samtidigt. Bestäm längden på stommen. Stommen skall sluta 4-5 cm innan svärdets yttersta spets och ca 3 cm innan svärdsknappens ytterkant.


Tänk på hur ett riktigt svärd ser ut.
Enkla, rena linjer blir bäst.

Stomme
När alla mått är bestämda och mallarna ritade är det dags att mäta upp och såga till stommen. Fila sedan ändarna runda så det inte finns några vassa kanter. Strax innan stommen skall monteras skall hela ytan slipas med sandpapper så att den ruggas upp så att limmet fäster bättre.

Montera toppsäkringen på glasfiberstaven. Den skall träs på minst
3 centimeter. Slangen skall gå att böja utan att gå sönder för att förhindra att glasfiberstaven kan tränga fram. Toppsäkringen fästes med några droppar lim. Slipa därefter försiktigt så det bara finns runda, mjuka kanter.

Klinga och skåra
Använd pappersmallen och skär till två bitar celoen efter den. Skär sedan en skåra i mitten av varje bit, från den del som ska vara mot hjaltet fram till ca 4 cm innan toppen. Skåran ska inte vara djupare eller bredare än att den precis rymmer stommen. Man skär ut lika mycket ur båda halvorna. Skårans form ska svara mot glasfiberstavens. Glappar det kommer stommen att fästa sämre och vapnets livslängd förkortas. Var noga med att skåran hamnar exakt i mitten på båda bitarna och att den blir rak. Tänk på att även göra plats för toppsäkringen.

Limma klingan
De två bitar celoen som skall bli klingan är förmodligen lite ojämna i kanterna, men det gör ingenting i nuläget. Huvudsaken är att skårorna är noga utskurna och ligger i mitten av de båda delarna.

Rugga upp alla ytor som ska limmas med sandpapper. Bestryk dem sedan med lim. När det gäller mjuka material som celoen ska man inte räkna med att limmet sprids ut av sig själv när man pressar samman delarna. Därför måste man för hand stryka ut limmet över hela kontaktytan i ett tunt lager. Ignorera den väntetid som antagligen står på limförpackningen, om limmet hugger direkt går det inte att efterjustera om något blir fel utan lägg samman delarna omedelbart. Var noga med att det är tillräckligt med lim på stommen; är stommen lös inne i svärdet är det bara att göra om från början. Lägg samman delarna och tillse att stommen verkligen ligger i sin skåra.

Fixera klingan med tejp så att delarna inte glider snett när de läggs i press. Tryck försiktigt med händerna över hela klingan för att pressa ut ev luftbubblor ur limmet. Man kan även få en "tvättsvampseffekt"; celoenet suger åt sig överblivet lim och fäster bättre när limningen når djupare. Lägg gärna två klingor av samma tjocklek i bredd bredvid varandra så får de stöd från sidan och risken att delarna glider snett minskar. Pressa klingan mellan t x en slät bordsyta och en slät bräda som är lite bredare än klingan. Använd tvingar eller tunga böcker och lägg på upp till 40-50 kg. Se till att trycket fördelas jämt över klingan. Hamnar den snett blir bara ena halvan ordentligt limmad. Låt den ligga i press ett par timmar och låt den därefter torka t ex över natten.


Forma klingan
Rita upp linjer på klingan så går det lättare att skära eggen rak. Skär sedan ut eggen. Använd hela brytbladets längd och gör så långa skär som möjligt. Försök skära så nära färdigformen som det går eftersom det blir snyggare och mindre arbetskrävande än att slipa fram den, men skär inte för mycket. Ta det extra försiktigt vid spetsen så att inte toppsäkring eller stomme kommer för nära ytan. Har man tillgång till bandslip är det bra (lär in tekniken på en spillbit celoen innan du går på klingan!) annars slipar man med sandpapper - åt ett håll. Slipar man fram och tillbaka kommer knottror att uppstå.

När man har slipat/skurit fram en klinga som ser bra ut måste man göra något åt ytan eftersom den ofta är för ruggad för att kunna latexa på. För att bli av med den "luddiga" ytan värmer man plasten försiktigt. Strykjärn är överlägset bäst. Lägg ett bakplåtspapper emellan och tryck försiktigt den järnet mot klingan. Värm inte för mycket; börjar celoenet bubbla är det förstört.

Klinga. Två varianter i genomskärning.

Parerstång
Skär till en bit celoen i den form du vill att parerstången ska ha. Gör inte parerstången för stor eftersom stora parerstänger lättare skadas vid kraftiga slag. Vänd den på högkant och skär en genomgående skåra som är lite bredare än den färdigformade klingan. Stryk lim inuti skåran och trä parerstången på klingan. Låt klingan sticka upp en liten bit ovanför parerstången, jämna till med brytbladskniv när limmet har torkat.

Hjalt
Hjaltet skall vara lite koniskt med den tjockare änden mot klingan och lite ovalt i tvärsnittet. Exakt vilken form man själv föredrar är personligt, Men helt jämntjockt ska det inte vara. Linda flera lager silvertejp stramt runt stommen för att bygga upp ett fast och stabilt handtag. När tjockleken och formen känns bra lindar man ett tätt lager hampasnöre över handtaget. Fixera med lim, det ska inte finnas några lösa lager i hjaltet. Hampasnöret är till för att ge en bra struktur under det läd man lägger ytterst på hjaltet efter att man latexat vapnet.


Parerstång. Skårans placering.
Svärdsknapp
Skär till två bitar celoen i den form du vill ha på svärdsknappen. Ta upp en skåra i dessa på samma sätt som i klingan. Se till att det är minst tre cm celoen mellan stommens slut och svärdsknappens ytterkant. Limma ihop de båda bitarna utan att limma dem på stommen.

Det är först när knappen monteras som man verkligen bestämmer hur långt svärdet kommer att bli. Nu kan det vara bra att ha några cm stomme extra om man skulle ha gjort en felbedömning av längden. Linda stommens ände med några varv silvertejp så att tejpen sticker ut någon cm utanför stommen, som en mindre variant av toppsäkring och så att den bit av stommen som ska vara inuti svärdsknappen blir lite tjockare. Limma slutligen på svärdsknappen.
 

Latexa
Latexningen är det viktigaste momentet när det gäller att få ett estetiskt tilltalande svärd. Det är också det moment som kommer att ta mest tid om som det är viktigt att man inte slarvar med. Häll upp lite latex i en burk om penseln kommer ned i och pensla på klinga och parerstång i tunna lager. Pensla så tunna lager som det går, undvik lösa penselhår och latex som droppar eller rinner längs vapnet för det kommer att lämna märken.

När första lagret är klart lindas lite tejp om hjaltet och vapnet hängs upp för att få torka fritt, på t ex en tvättlina. Man kan också sätta fast det i hjaltet i ett skruvstäd. Se till så att latex som torkar inte kommer i närheten av damm, djurhår, tejp, annan latex, småsyskon eller annat som kan lämna märken. Låt torka i ca en timme, eller tills det inte längre är någon del av latexen som är vit och pensla på nästa lager. Värme, från t ex en hårtork (en värmepistol är oftast för varm) kan påskynda torkningen något, men värm inte för mycket.

Lägg på minst tre lager ofärgad latex. Blanda sedan i färg i burken, maximalt 1 del färg till 4 delar latex, och fortsätt att lägga på nya lager. När man lägger på latex lägger man på 1-3cm ner på handtaget så inte hampasnöre eller silvertejp har en chans att synas om det skulle uppstå en springa mellan hjaltet och lädret.
I början är det enklast att hålla sig till en färg på hela vapnet. När man sedan börjar få koll på hur man gör kan man prova att lägga på olika nyanser och skuggningar genom att blanda ut silverfärgen med vitt eller svart, eller göra klinga och knapp mässingsfärgade.

För den avancerade latexbyggaren är "dry-brushing" (torrborstning) en metod att få en snygg metallisk yta på sitt vapen. Med en nästan helt torr pensel lägger man på små mängder latex åt gången i olika nyanser för att få fram metallglans, skuggningar och andra effekter. När man gör detta kan man använda små mängder latex med hög andel färg; upp till 50%.

Ytbehandling
Om ett helt nytillverkat latexvapen nuddar ett annat latexvapen kommer de att klibba ihop så hårt att latexen kommer skadas när man drar i sär dem. Detta beror på att den nyhärdade latexytan har väldigt hög vidhäftningsförmåga. Detta problem avhjälpes bäst genom att man sprayar svärdet med silikonspray, vilket är vida bättre än talk, fixativ och annat som förut använts till ytbehandling av latexvapen.För att få extra fin glans och hållbarhet på vapnet kan det färdiga vapnet strykas med förtunnat kontaktlim. Cascos kontaktlim på burk med tillhörande förtunning fungerar utmärkt. Ca 50% lim och 50% förtunning är lämplig blandning. Detta skall helst göras bara någon timme efter att sista lagret latex torkat. När limmet fått torka några timmar skall ytan silikonsprayas.
När vapnet är klart mår det bäst av att få ligga någonstans under några dagar, så all latex får härda ordentligt och alla limfogar torka rejält.

 
Lädergreppet
Nu skall den sista detaljen på svärdet fixas. Hjaltet ska kläs med läder. Det finns flera sätt att göra ett läderhandtag. En variant är att lägga en bit läder med skinnsidan ut runt hjaltet och sy fast det. En annan är remsor som med mockasidan ut lindas och limmas runt hjaltet.
 
Kör ni fast ordentligt, läs först igenom beskrivningen en gång till. Om problemets lösning då inte har visat sig kan man besöka frågespalten på vårt Forum och be om förtydligande.

Kommer ni på någon ny metod, eller har andra tips som inte finns med här får ni gärna dela med er av dem, så att beskrivningarna kan bli ännu bättre.
Allt material (text, grafik och bilder)
är skyddat av lagen om upphovsrätt. Om inget annat anges är allt material
(C) Helena Ängebrink 2008
butiken@svartakatten.com